Máte už nějaké tetování?
Ano
Ne
Nějaké plánuji
Nikdy

GEOMETRIC - SKETCHBOOK

Knihy

Cena:800.00
Máte otázky?

Posvátná geometrie, tedy ve světě pojem „sacred geometry“, nejsou žádné troj-úhelníky a pravítka, jak by mohl název odpovídat, ale spíše se jedná o posvát-né symboly a obrazce, které jsou uznávané po dlouhá staletí a tvoří tak celou skupinu motivů, které vycházejí z přírody, vědy, astrologie, věd okultních, na-jdeme je v náboženství, u iluminátů nebo templářů. Tyto symboly nejsou jen obrazy, ale mají duchovní přesah, tedy proto sakrální či posvátná geometrie. Následující kategorie umění do sebe zahrnuje posvátné univerzální vzory, které podle vědců vzešly z přírody, ale tvoří konstrukci celé naší reality. Tvo-ří svět, hudbu, vesmír, mysl, prostor, čas, formu, naprosto vše. Do posvátné geometrie patří obrazce ze tří základních skupin – z přírody, z vědy a z náboženství (tam také patří magie a okultní či duchovní symbolika). A jak už název napovídá, dané symboly se celá staletí používají jako zdobné prv-ky při stavbě kostelů, mešit, památek, oltářů, svatostánků, ale i na stud-nách, náhrobcích, kamenech a dalších místech, které mají mít duchovní charakter. Některé obrazce geometrické prvky nesou, jiné nikoliv a věřte tomu nebo ne, jsou prastaré a zabývali se jimi již starověcí myslitelé, má-gové a vědci. Podle vědců se vlastně jedná o odpozorované formy tvarů z přírody převedené do linek a zájem o studium posvátné geometrie trvá až do moderní současné doby, kde ovšem dostává nový rozměr - ve fashion odvětví, v designu, grafice a hlavně, samozřejmě v tetování! Ve zbrusu nové knize se nabízí 80 stran o velikosti A4, všechny jsou plné velice zajímavých motivů. Tato kniha je vhodná pro fanoušky tetování, stejně jako pro profesionální tatéry a proto by neměla chybět v žádném tetovacím studiu. Je to dobrá inspirace pro každodenní práci.